HABERLER » İHALE DUYURUSU

T.C.

GÜNEYKAYA BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

İLAN

 

Güneykaya BelediyeBaşkanlığından

 

GüneykayaBelediye Başkanlığına  ait olan 1 (BİR) adet araç, 2886 sayılı Devletİhale Kanununun 45-47 maddesine göre   açık artırma yoluyla  satılacaktır.

Sıra 

No

Plaka No 

Model

Yılı 

                 Marka/Tipi 

Muhammen Bedel (TL)

 

Geçici Teminat

Tutarı (TL) 

1 

58 YD 367

2009

OTOKAR SULTAN N 145 S

 

   80.000.00 TL

 
24.000,00 TL

 

İhalesi 01/10/2019  Salı günü saat 14:00’da Belediyemiz MeclisToplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.Şartname ve ekleribelediyemizden temin edilecektir.

 

 

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin;

a-Satış tarihine göre 1(bir) ay içerisinde alınmış iş veyaikamet adresini gösterir belge.

 

b-Başkası adına vekil olarak satışa katılması durumundanoterden onaylı vekaletname ve tüzel

kişiliği temsilen katılıyorsa noterden onaylı imzasirküleri,

 

c-Tebligat adresinin iş veya ikamet adresinde ilişkinbelgelerden farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belge.

 

d-Teklifte bulunacak taşıtın şartname ekli listedegösterilen geçici teminatın yatırıldığına dair belge ibrazı.

 

e-Nüfus cüzdan fotokopisi ibraz etmeleri şarttır.

 

f-İdare ihaleyiyapıp yapmamakta serbesttir. 

 

                                                                                                                      HasanERÇOBAN
                                                                                                                      BelediyeBaşkanı

 

 

 

İLANOLUNUR

 

 

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2020  Powered by .NET