DUYURULAR » Kamuoyuna Önemle Duyurulur!!!

Özellikle son günlerde,muhtelif sosyal medya hesaplarında ve de çeşitli platformlarda tartışma konusu olan bir hususa ithafen hazırlamış olduğumuz yazınımızı tüm vatandaşlarımızın ihtimamla okumasını ve sağ duyulu olmasını rica ederiz.

İlgili yazını hazırlamamıza alt başlıkta yer alan şu hususlar neden olmuş bulunmaktadır.

-Belde Belediyelerinin kanuni bir düzenleme ile Büyükşehir yasası gereği kapatılacağı söylemleri;

İlgili yasa ile alakalı olarak hali hazırda taslak bir çalışma T.C İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmış fakat bu düzenleme henüz yasalaşmamıştır.Kamu kaynaklarının iktisadi olarak tasarrufu hususunda yapılmış olan bu düzenleme,milli servetin etkin ve verimli kullanılması konusunda yararlı bir olgu olmasından ve de devletimizin toplum yararını ön planda tutmak suretiyle gerçekleştirmiş olduğu bir faaliyet olmasından ötürü tarafımızca kabul görmektedir.Fakat bununla beraber ilgili düzenlemenin yasalaşması ve uygulamaya konulmasıyla alakalı,çeşitli tarihler belirtilerek ortaya atılan söylemler tamamen bir spekülasyondan ibarettir ve kati bir gerçeklik taşımamaktadır.Bu nedenle kanun koyucu mekanizmaların söz konusu düzenlemeyi yürürlüğe koyacağı zaman dilimine kadar belediyemizce gerekli hizmet faaliyetleri devam ettirilecektir ve belediye yönetimimiz vazifelerinin başında bulunacaklardır.

Mehmet AKPINAR

Belediye Başkanı

Tüm Hakları Saklıdır © 2013-2020  Powered by .NET